Numerologie

"Het getal is de essentie van alle dingen." - Pythagoras

Je kunt numerologie vergelijken met een snaarinstrument. Ieder getal heeft, evenals elke snaar, zijn eigen trillings-frequentie. Als je de snaren in de juiste volgorde kunt bespelen ontstaat er muziek en wanneer je de getallen op de juiste wijze kunt toepassen ontstaat het verhaal van het leven.

Tijdens de 10 bijeenkomsten leer je de rol van jouw persoonlijke getallen en hun invloed op je leven te begrijpen. De getalswaarde van je geboortedag en die van je totale geboortedatum bieden inzicht in je levensomstandigheden en de keuzes die je gewoonlijk maakt. Je leert de numerologische betekenis van je naam kennen en na het volgen van deze cursus kun je er zelfs voor kiezen je (roep)naam of de spelling ervan te wijzigen.

Je zult een numeroscoop leren uit te werken. Je leert ook de getalswaarde van dagen en maanden kennen en gebruiken. Hierdoor kijg je de gelegenheid de invloeden van getallen op je dagelijkse leven optimaal te blijven benutten.


De numerologie-cursus in groepsverband - minimum 3, maximum 9 deelnemers - kost € 40 per persoon per bijeenkomst, alle materiaal inbegrepen.
Individueel of bij twee deelnemers kost het € 65 per keer.
Deze tien bijeenkomsten vinden één keer in de maand plaats.
Iedere bijeenkomst duurt 2,5 uur.

Nederlands English Italiano