Reiki

Reiki is het Japanse woord voor 'Universele Levensenergie'. Rei betekent zon en Ki betekent kracht. Reiki is een oeroude genezingstechniek die gedachten, gevoelens en lichaamsenergie met elkaar verbindt. Deze natuurlijke methode werkt door middel van energie-overdracht, onder meer via handoplegging. Zowel de gever als de ontvanger hebben baat bij een reikibehandeling en iedereen kan het leren.

Energieblokkades, die pijn en ongemak veroorzaken, kunnen door reiki verminderen en zelfs verdwijnen. Reiki werkt op alle niveaus van het lichaam. Ook dieren en planten (en zelfs apparatuur) reageren goed op reikibehandelingen.

De volledige opleiding tot Reiki Master bestaat uit vier onderdelen:
Reiki I, Reiki II, Reiki III A en B.


De Reiki I en Reiki II cursussen kunnen individueel worden gevolgd of in kleine groepen van hooguit zeven deelnemers.
De Reiki III A en B-opleidingen worden altijd individueel gegeven, volgens afspraak.
Het lesmateriaal, de lunch en het certificaat zijn bij iedere cursus inbegrepen.

Nederlands English Italiano